,,To letting go time and creating within your being-Your Moon Temple-listening to the whisper of Mother Gaia,,

 Nalaya Chakana moje inspirace a sestra

(nechej čas plynout a tvoř z uvnitřnění ve svém Bytí – Své Měsíční Svatyni – naslouchej šepotu Matky Gaiy)

Jestli na svoji periodu pohlížíte jako na něco nepohodlného, nepěkného a dokonce tabu, pak se zašijte na tichý koutek, kde Vás nebudou rušit…a čtete…a rozpouštějte se…

 

Naléhavost, vášeň a radost setkávat se, zvát, spolutvořit a jen tak být součástí Ženských kruhů – být jednou z žen… uvědomit si, že i já jsem jednou z těch divotvorných, podivných, kouzelných nebo bláznivých tvorů ženského pohlaví.

 

Silné ženy mne děsívaly, přišly mi neomalené, antimužsky zaměřené…jen proto, že já jsem se za své ženství ještě styděla a záviděla chlapům jejich o tolik snazší život začínající třeba  vyprazdňovací potřebou za mrazivých dnů v přírodě.

 

Najednou se svět otočil hlavou vzhůru – světe div se – mé srdce prvně roztálo s uvědoměním a pochopením Ženy – Matky Stvořitelky, dárkyně Života….a časem k tomu přibylo ohromení nad schopností ženy vdechnout život jak dítěti a zabezpečit tak pokračování rodu a života, tak Myšlence-Inspiraci a tvořit, vylepšovat, milovat, zpívat a objímat.

 

Teď zjišťuji, že ženské kruhy nejsou antimužské sympózium, je to způsob Bytí. A já nejsem ani trošku feministka, jen si uvědomuji svoji sílu a také slabosti…Hledám a nalézám ztracený balanc mezi mužskou a ženskou Esencí.

 

Povězme si něco o děsivém moku života – menstruační krvi. Nač bylo stvořeno tolik nejapných vtípků… a proč? Když začneme někoho/něco ponižovat, bývá to většinou prvotní reakce na něco z čeho máme strach, a tak to uděláme táákhle malinké a slaboučké a směšné…

 

Naši prapraprapra předci po celém světě uctívali menstruační krev jako nejposvátnější substanci na Zemi (v kmeni jihoamerických indiánů Shuar se povídá, že první žena začala menstruovat, když se napila posvátného nápoje z rostliny síly -ayahuasca- známá jako liána smrti, která přináší Poznání o zdroji života Fontáně života).

 

Novodobé pokusy s kmenovými buňkami z menstruační krve empiricky dokazují nevysvětlitelné  schopnosti regenerace pro celý organismus – nápoj mládí  a  možná onen hledaný nápoj Nesmrtelnosti?

 

Taoisté věří, že nabydou Nesmrtelnosti, když absorbují ,,yin juice,, nositelkou jinové energie je menstruační krev zatímco sperma je nabité energií aktivní ,,jang,,

 

Ti, kteří se zabývají životem Ježíše a Máří Magdalény už možná prohlédly závojem zahalené tajemství a legendu o Svatém grálu. Grálem je ženská posvátná děloha a pokračovatelkou – nositelkou Ježíšova učení měla být právě Máří, ale to bylo v křesťanském patriarchátu zcela nepřípustné. Nepřebernou škálu dalších a dalších mýtů, legend a Víry přírodních národů, kteří nedovolili, aby jejich tradice vyplenili, nabízím níže:

 

 • Zélandští Maori věří že, lidská duše je stvořena z menstruační krve
 • Afrika: menstruační krev ztuhla do podoby lidské bytosti a tak přišli první lidé
 • Hinduisté: Velká Matka stvořila Svět jak jej známe – zahustila své substance=látka podstata jádro hmota a ženy používají tutéž metodu, ale v menším  rozměru a rozsahu
 • Jižní Amerika – celé lidské Stvoření pochází z měsíční krve doslovně „moonblood“
 • Adam= fem.- Adamah = jíl a krev
 • Islam – Allah stvořil člověka z proudící krve (pre-islámká Arábie-Allah byla Bohyně Stvoření Al-Lat.                                                                                                                                    Ještě stále se stydíte nebo ostýcháte před darem měsíčního krvácení? Pokud patříte mezi ty, co se ještě snaží zastavit přirozené a posvátné, přečtěte si prosím i další články o šálení jménem antikoncepce.

  Neodevzdávejme svoji Sílu a Moc podivným ideologiím, nepoužívejme hygienické pomůcky napuštěné látkami  způsobujícími rakovinu….

   

  Vaše tělo je Váš chrám…

   

  Pin It on Pinterest

  Share This