Kakao je lahodná a mocná medicína, která otevírá velmi přirozeně, nenásilně a jemně naše energetická centra, aniž by šlo o látku psychoaktivní. Vítejte v prostoru porozumění čokoládě a kakau trochu jinak 😛

 

V těchto centrech jsou uloženy klíče k našim potenciálům, tj. jak nejlépe se dokážeme v životě projevovat, a manifestovat svou opravdovost a realitu, jak dosahujeme svého nejlepšího potenciálu, který je nám v tomto životě k dispozici.

Pokud se nám podaří tyto potenciály otevřít, rozklíčovat, pochopit a správně používat, tehdy můžeme hovořit o životě v království nebeském.

 

Kakao působí jako afrodisiakum, což v pravém smyslu znamená posílení a oživení energie, naší vnitřní síly.

 

Na rovině spodních center je to červený klíč k bráně porostlé krásným bílým smyslným květem jasmínu, za kterou je džungle mocné zvířecí síly, odvahy, sexuality, tvořivosti a hojnosti v našich životech.

Na rovině centra srdečního je to klíč zlatý, který otevírá modrý lotos, ve kterém je zasazen ten nejkrásnější klenot našeho srdce. Klenot, ve kterém je probuzená moudrost našich srdcí vyjádřena jako nekonečná radost, neomezená láska, soucit, vděk, milující laskavost, štědrost, sdílení, komunikace, pochopení, láska tak hluboká a široká jako je samotný oceán….

Na rovině center vyšších je to duhový klíč, který otevře naši korunu, korunu vznešenosti. Její paprsky nás propojují s opravdovou intuicí, hlubokým vhledem, inspirací a jasným zřením věcí, lidí a situací.

 

Odemknutím těchto center vznikne strom života, který tato centra propojí a harmonizuje v jeden silný kmen-kanál-tok. Tak poznáváme a manifestujeme Život v plné skutečnosti, poznáváme jevy, lidi, situace, Život sám, v celé Pravdě, v šíři a hloubce celého spektra, tak jak ve své Skutečnosti a Podstatě Je.

 

Tento proud mízy stromu života je fantastickým výchozím bodem k vytváření sil a přijímání života takového, jaký hluboce cítíme a víme, že jsme sem přišli prožít.

Kvalita kakaa, které používáme k ceremoniálním účelům se zásadně liší od běžně dostupných, byť i fairtrade raw cacao, bobů nebo prášků k přípravě oblíbeného nápoje.

S tímto kakaem je od počátku rostlinky nakládáno a komunikováno, jako s kakaem obřadním. Obsahuje zanedbatelné množství kofeinu, zato o to více aktivní látky theobrominu. I kvantita a balanc dalších složek a energií, které mohou plně podpořit ,,Cacao Spirit,,!

V posledních letech se setkávám s podobami kakaových párty, trance dance párty a mnoho dalších akcí…

Duchovní aspekt a potenciál Kakaa lze využít mnoha směry: Může se stát facilitátorem celých skupin a nezáleží na tom, jakou práci děláte, pokud je vaším přáním, aby to, co tvoříte plynulo ze srdce. Může Vám být multidimenzionálním partnerem, průvodcem, pomocníkem v našem osobním rozvoji, dlouhodobě zvyšuje schopnost soustředit se a naši pozornost – kam ji zaměříme a jak tuto energii nasměrujeme – je už jen na nás.

Amritam používá Kakao jako duchovního průvodce ke zvnitřnění, obrácení naší pozornosti do našeho nitra…K poznání a pochopení, k osvobození naší vnitřní podstaty. Vnímám kakao jako medicínu na neduhy dnešní společnosti , jejichž původcem je ,,zavřené srdce,,.

Velmi často pracujeme v kruhu žen, ale také v kruzích smíšených. Vždy otevíráme medicínský prostor pro bezpečí našich procesů.Tanec, pohyb a dotek a také zpěv používáme jen v části setkání, pokud nás Kakao tímto směrem zavede. Pracujeme se záměrem a modlitbou. Transformujeme, co už nám neslouží a co nás blokuje.

Kromě námi zorganizovaných akcí, nabízíme také držení a průvodcování prostorů pro iniciační oslavy jako obřad Menarché (první menstruace – čas, kdy se dívenka stává ženou) nebo trošku jinak pojaté oslavy narozenin.

 

 

Pokud si připravujete svůj šálek kakaa sami pro sebe:

Přistupujte ke kakau tak, jako k jiným rostlinám síly – mějte jej v úctě a lásce, chcete-li poznat a přijmout jeho dary a kvality.

Množství kakaa nechávám čistě na Vás, pokud používáte čistou kakaovou hmotu od nás, pak doporučuji 60g kakaa na šálek pro plnou ceremoniální dávku.K běžnému užívání je tedy kakaa zapotřebí mnohem méně.

Dbejte, aby jste kakao nevařili, jen rozpouštěli v horké vodě, jste-li vyznavači klasického šálku kakaa, pak doporučuji přimísit i trošku vlažného mlíčka( nejlépe v bio kvalitě,ale to už je zase jiný příběh) nebo nějaké mléčné alternativy( mandlové apod.)…správná příprava je alchymie, vyžaduje vaši plnou přítomnost, pozornost a meditaci, ráda Vám předám tip z Qi gongového cvičení a meditaci nad šálkem niterního kakaa. Kdo rád ostřejší jako aztékové a Májové- neprohloupí se špetkou cayenského do pepře, kakao rádo kardamom a kardamom rád kakao…ale ať nevyzradím všechno…pssst=o)

Do lektvaru vložte vaše modlitby, přání, vděčnost…

Co s sebou na kakaový obřad a jak se připravit?

Můžete přinést něco k potěšení a sdílení všech, květiny na oltář, sladké ovoce nebo oříšky jako dar Zemi a sobě, jen se neupejpejte…a ukažte jak se umíte obdarovat.

Pohodlné oblečení, zároveň se oblékáte ke speciální příležitosti-nazdobte se, navoňte se…

Alespoň v den kakaového setkání doporučuji vyhnout se jakýmkoliv stimulantům-silný čaj, iontové nápoje, káva, čokoláda. Neuškodí, když si dáte odlehčenou stravu…Na samotný rituál nechoďte hladoví, ale ani s plným bříškem.

Trpíte-li migrénami, informujte nás prosím předem na : info@amritam.cz

Součástí přípravy je také meditace na váš záměr… obřad má určitou strukturu a způsob vedení.Je to modlitba pro nás a To, co nás přesahuje. Duchovní aspekt kakaa Vám umožní cestovat Vaším Bytím k jasnotě a naplněným životům.