Tento článek, ve kterém sdílím beze studu sama ze sebe, vznikl  z dlouhodobé touhy alespoň se pokusit, co nejkomplexněji popsat Ceremoniální kakao, můj osobní vztah s ním a jeho spojení s ženskou energií, které mám možnost již po nějaký čas pozorovat. Co se stalo, proměnilo a co se děje teď. Z potřeby novopečené matka vyjádřit se k vnitřnímu konfliktu, který vnímám také vně ve společnosti. Fakt, že žena – matka a mateřství je často nahlíženo jako funkce podřadná a jen ztěží  pak může ženě nabídnout možnost seberealizace a dokonce životní cíl, kterým péče o potomka může být naplněním.

Psal se rok 2016 – pobývala jsem tou dobou dlouhodobě v Ekvádoru a plánovala se tam také uhnízdit. Několikrát týdně probíhala léčivá setkání s amazonskými rostlinami síly, kdy jsme celé noci probděli v modlitbách a očistách. Vnitřní práce a každodenní kroky k sobě samotné a k té Vyšší Bytosti v sobě nebrali konce. Cítila jsem se ‘’správně’’. Přesně sem jsem byla zavolána…poskytovala jsem své tělo k tomu, aby i skrze mne mohli mocné rostlinné entity pomáhat a léčit.

Po letech intenzivního setkávání se v těchto kruzích přišlo vyčerpání, až vyhoření…žal..necítila jsem radost ani z překrásných kolibříků kolem mne – poslů lásky a Radosti. Zaplétala jsem se hlouběji a hlouběji do destruktivního vztahu s partnerem ( i za toto učení jemu i sobě obrovské díky – za to, že jsme hleděli tváří v tvář těm nejohyzdnějším představám o sobě a za tu pokoru a lásku se pustit a otevřít tak cestu neobyčejnému přátelství a pochopení). Harmonii jsem nacházela jen ve stavech změněnného vědomí, ale jaksi ze mne vyprchával život sám. Tehdy jsem pochopila, že mne Maestra Medicína učí to nejdůležitější : Věřit sama v sebe. Důvěřovat své Intuici, kterou jsem se v domněnce, že jde o čiré a zákeřné ego, pokoušela zničit. Zatím jsem akorát utloukala lásku a ženu v sobě. Nastal čas zvolit si cestu sama, učinit rozhodnutí sama – nikoliv je neustále diskutovat s Vyššími energiemi a entitami. Královně džungle – liáně smrti – jsem ze srdce vděčná. Bez ní bych totiž ani nevěděla, kde mé srdce opravdu bije a co je to za dar prožívat se v těle.

Nastal čas rozloučit se, a otevřít tak portál pro  něco nového. Probudila se ve mne energie, jejíž Archetyp žije v postavě bohyně Kálí, která v největší milosti stíná i hlavy. Nebyla to Medicína, která mi věnovala nejednu krušnou noc a které jsem se obávala…a neustále se nutila překonávat strach z tak lidsky typické nevole odevzdat kontrolu…..nutkání bojovat do posledního dechu…Pochopila jsem, že není potřeba bojovat, a prozřela, že stále ještě samu sebe nemiluji plně a tedy nemohu totéž věnovat třeba v partnerském vztahu, nejen proto i ten dosavadní vztah strádal a lásku jsme  zbily jako prašivého psa. Sevřelo se mi srdce žalem, ale z toho smutku jsem měla obrovskou radost. Byla to totiž skutečná emoce…a vlastně sama láska a život, který se mi začal opět vlévat do žil, zatímco jsem sekala kolem sebe vše, co mne drželo.

Vykročila jsem vpřed s odvahou praktikovat sádhanu – už se nebudu nikdy snažit dostat do zavřených dveří. A s pochopením toho, že nejvíce se bojím lásky a sdílení života s milovanou osobou, jsem se vrátila do Evropy a být autentická ať to stojí, co to stojí. Život ke mne byl jak jinak než štědrý, opět se naše cesty mohly protnout s chlapcem -nyní vlastně už  mladým vyrovnaným  mužem, s nímž jsem se tolik obávala ztráty sebe takové jaká se znám a strhla se bouře. Tento člověk imponuje mému srdci, tak nějak způsob jakým “hearticulate” (nemám pro vhodnou obdobu slova českého). Cítila jsem se správně, dorazila jsem “domů”. Chopil se mne svíravý strach a začal drtit mé kosti na prach…Opět jsem se obracela na svůj intelekt, co je vždy po ruce, a logicky vymýšlela, proč nemohu zůstat , vztah nemůže fungovat,dokonce jsem sáhla i po spirituálních hlodech typu – není to má cesta, můj úkol prospěšný všemu a všem je jiný apod. (Ach Stvořiteli nebo Velký Duchu nebo, jak ti vlastně říkají, ty se tolik nasměješ, když mne pozoruješ, jak se ve mne může Vesmír sám prožít v tolika podobenstvích).

Nedalo se ale nic dělat. V jeho náruči a blízkosti jsem prostě byla “doma”.  ” Co mám dělat? ” – zoufala jsem si…”hmm”… “Dělej to, co bys udělala, kdybys nebyla vůbec normální!” Kéž si tento pocit pamatuji, kéž se nikdy nerozplyne. Děkovat za tohoto anděla a život každičký den a noc…dlouho mi to šlo, každý den to prociťovat a znovu a znovu se zamilovávat…a improvizovat po jeho boku. Ale vše je proměnlivé…zejména pocity…i tento vztah je stále podrobován zubům proměnlivosti, ale plyne jako voda. Také my se proměňujeme a z minulosti se stávají jen příběhy…je třeba obracet se ke své esenci – do kořene či jádra chcete-li – který může vyživit potenciálem i nový výhonek a strom…

Chápu, že silná kréda ve skutečnosti pracují proti mně. Potřeba vycházet z určitých přesvědčení omezuje mé zážitky, protože se pohybuji pouze v oblasti, kterou znám – a mé znalosti mají své hranice. A pokud se omezím pouze jen na to, co jsem schopna pojmout, potlačuji svůj potenciál i to, co si pouštím do života. Když jsem však schopna přijmout skutečnost, že mé znalosti jsou neúplné, a zároveň se cítit dobře i v této nejistotě, otevírám se světu neomezených možností.”
…Cítím, že samotná potřeba jistoty je překážkou prožitku vyšší úrovně uvědomění. Naproti tomu proces, kdy všemu dovoluji plynout a oprošťuji se od veškerého připoutání k jakémukoli přesvědčení nebo výsledku je očišťující a léčivý.” _Musela jsem zemřít

 

A jak to bylo dál ?

Maestra se se mnou v čarokrásném kruhu v týpí přišla rozloučit.….a já začala pátrat po Kakau, které mne celou jižní Ameriku volalo. Překvapivě právě tento muž umožnil dokončit můj sen. Má (nyní naše) výprava ‘kolem světa’ měla končit ve Střední Americe…a tak mne pozval do Guatemaly. Společně jsme prošli opravdu těžké a život na vlásek věšící situace. Nicméně jsem konečně dorazila do země, kde se ceremoniály s kakaem zrodili, kde staré kultury Aztéků a Mayů spojovali své životy právě s toutou rostlinou.

Kakao mi milosrdně obnažovalo zranění, která jsem si nesla i z minulých životů – například ztrátu dítěte, opět jsem měla možnost nahlédnout na sebe a sklony viktimizovat svoji osobu. Po vztahu předešlém trvalo několik měsíců rozhořet v sobě opět jiskru ženství, šťavnatost ženě vlastní…Dovolit si opečovávat se a pečovat…S energií kakaa jsem si utřídila to, co nazýváme rozdílné, ale co činí Celek Celkem. Plnost plností. Muž a žena…mužské kvality….zacílení, vedení, síla.

Ženské kvality, které nese také kakao. Žena, která ať už vědomě či nevědomě stále následuje cykli a archetypy, jež proudí jejím tělem. Zima a Vědma , jaro a Panna, léto – Matka ovulace, podzimní čarodějka. Ženám, kterým byl dán dar a svěřen krásný úkol přivádět nové bytosti na Zemi. Její tělo je schopno zhmotnit Ducha, vizi…vizi samotného Vesmíru. Žena – voda – plynulost a přizpůsobivost, přesto ohromná síla, která udolává i skály svou měkkostí, pomalu a trpělivě obtéká překážky, ale ohlazuje oblázky…

Ocitli jsme se v přetechnizovaném světě a oddělili člověka od přirozenosti přírody. Uvěznili lidstvo v chladném světě nekonečných “to do” listů, přeplněných diářů, většiny času stráveného před monitory…lidé jsou emocionálně dehydrovaní a samotní v zahlcennosti životního přostředí. Mužsky motivovaný svět na konstatní úspěch -lepší vztahy, lepší sex, lepší těla, lepší kariéra…víc a víc …

A co teprve žena v takovém světě, kde je trendem výkon jedince – jak obstát v době, kdy pečujete o dítě ? Předáváte mu to nejlepší z Vás – skutečné hodnoty ? Dítě je výzvou být každým dnem lepší lidskou bytostí než včera.Tento svět, kde je dítě nahlíženo jako překážka osobního rozvoje a uznání?Tady je opravdu třeba zašátrat zpět v době kamenné nebo kulturách, které jsou stále šťastné i v obklopení dětí, kultur, kde se šátkuje=o)..Fenomén poraněné ženskosti se stal celosvětovým problémem a ženy rezignovaly, podřídily vlastní život principu mužskému (který sám o sobě není špatně a nenese žádnou vinu). Lidé žijí na povrchu ovládáni přesyceným rozumem. Naše životy jsou ’přeplněny’ aktivitami a sociálními kontakty, v nichž neustále hledáme potvrzení okolím a lásku bližního.(Jak moc se mne to dotýká v tento moment, kdy jako matka zůstávám doma v Alpách, kam jsme se přestěhovaly, nemám tu přátele a partner je většinu dne mimo domov…jsem bez sociálních kontaktů, svých starých opor v přátelích, už netančím tango ani nelítám při akrobatických trénincích…na drť kostí zažívám krásnou samotu a fakt, že to ani ono ani lidé ani tanec ani muzika nejsou to, co činí člověka šťastným – esence tkví a pramení jinde, uvnitř v tichu a já pátrám a destiluji svoji esenci).

Život v polomrtvém světě odvedl dnešního (moderního) člověka od rituálů, pokory, víry v Něco, co nás přesahuje a vědomí toho nepopsatelného a schopnost odevzdat se – nemít všechno pod kontrolou ( ostatně jde o největší iluzi =o) ) , plynout. Lidstvo je podrobeno zastrašování a nejistotám a chybí mu zdravá pokora. Mimojiné právě takto se většina z nás narodila – pod tlakem autority (lékaře a nařízení Ministerstva zdravotnictví), do rukou cizího člověka a bylo předáno matce, kterou po dostatečně dlouhou dobu stresovali a dokazovali, že nemá ani ponětí o tom, co je pro její dítě dobré. A tak ona ztrácí důvěru v sebe sama a nejistě kráčí dnešní dobou. Jak může zastrašená osobnost předávat dítěti důvěru v život ?

Ale dost už polemiky…

Nic z toho, co jsem napsala neznamená, že by snad kakao bylo méně vhodné pro muže nežli ženy. Právě naopak. žIjeme v době, kdy je potřeba láskyplně rozmělnit mužskou tvrdost intelektu, která planetě vládne už tisíc let. Konečně se dostáváme do periody obrody ženství, jehož magie a síla byla takřka zcela vyhubena skrze hony na čarodějnice a v moderní době trendem superaktivních byznys hrdinek. (Neberte toto jako narážku, velmi obdivuji mužské kvality ženy, s kterými svede dokonale pracovat a i těch je potřeba – ale nesmí být opomenuta harmonie – ). Čas nastolit harmonii skrze naslouchání cyklům, harmonii mezi volným plynutím s ženskou hravostí a mužskou schopností zacílit a jako šíp prostřelit veškeré iluze.

 

Kakao je živé – raw(syrové). Jeho esencí je láska, stejně tak jako esence ženy – to je to magické spojení ženy a kakaa…Podstatou člověka je láska. To, co nás obklopuje – odkud bytosti přicházejí a kam odcházejí – je veškerenstvo..jsme to my a oni -j e to Jednota – Láska.

Kakao se prožene našimi žilami a přinese o 30 – 40 % více kyslíku mozku. Cirkulace krve se zlepší díky všem alkaloidům, proteinům, betakarotenu,leucinu, lipáze a teobrominu. To vše dohromady vytvoří nejen pocity zjitřeného a zkvalitněného vnímání a tělesného stavu, ale dojde i na mentální ozdravení. Naše tělo a mysl expanduje za limitovanost fádních (někdo by řekl všedních ) dní, konečně dokážeme milovat sami sebe a soucítit sami se sebou. Přestaneme si nasazovat masky, které jsou filtrovány společenskými normami a očekávaním.

Kakao v mém vnímání přináší esence :

Pure light innocent and powerfull – čistota, světlo, nevinnost a Síla

Žena ve spojení sama se sebou – je kreativní hravá expresivní, vyzařuje ty nejvyšší vibrace a jen takto vyladěný člověk může být medicnou i dalším lidem. Prostě ‘Být’ a vibrovat na nejvyšší frekvenci Vesmíru – stejné vlně na jaké je laděno naše srdce a duchovní tělo – je Tto naše (př -rozené právo.

Kakao oslovuje náš vrozený, ale mnoha vrsvami dojmů a pojmů překrytý potenciál. Volá, abychom si dovolily být opět šťavnatými, jemnými, něžnými, probuzenými svobodnými a vědomými bytostmi. Tehdy budeme žít plnohodnotný spoKojený a pokojný život. Ale svoboda má vysokou cenu, nebát se, odevzdat se neznámému a skočit do propasti, kde nebývá dno v dohlednu.

Message of Cacao -The empowered women

(Zpráva od kakaa – Žena ve své síle)

Pohybuje se světem ctnostně se smyslem sebejistoty, sebedůvěry a smělosti. Její bezstarostný Duch nyní emperovaný Moudrostí.

Tiše však pevně hovoří svoji Pravdu bez nejmenší pochybnosti nebo zaváhání a život, který vede, je její vlastní Stvoření.

Nyní rozumí, co to znamená Žít a nechat žít. Kolik si říkat pro sebe a kolik dát. Má silné, ale šlechetné srdce…. A její vnitřní krása, kterou vyzařuje, ji v pravdě činí jedinečnou.

Jako bájný Fénix, povstala z popela a vzlétla k nové rovině existence. Nespoutána ničím, co by drželo takovou rezistenci.

Její smysly, nyní prosvícené, vidí vše zcela jasně. Slyšíc šustot větru ve stromoví, vzývá sebe samu k žití svých nejmilejších snů.

Cítí jemnost a vláčnost svých rukou dumajíc nad silou, kterou třímají. Naučila se vyjadřovat své potřeby a touhy. Ochutnala hořkost i sladkost plodu života, překonala nepřízeň a tlak srdcebolů a svárů.

A ta jediná věc, kterou, nikdy nechápala, jak nyní dobře ví je pravdou jedinou, to vše začíná a končí s Tebou.

And the one thing she never understood, she now knows to be true, it all begins and ends with You. – Sonny Caroll

Kakao vytváří časoprostor, kde můžeme vnímat hru života – magie – hojnosti. Naučme se být opět v Tichosti – milosti, kdy skrze nás může Spirit tvořit a harmonizovat. Kde můžeme vyživovat naše těla a duše.

K tomu opět dodávám, že není kakao bob, jako kakao bob=o).Tak jako každá rostlina, bylina, zvíře je plně svobodnou bytostí (a tak je třeba k němu přistupovat), také u kakaa sejde na tom, kde a jak se pěstuje, jaké informace a minerální složky přesně získává z půdy, ve které roste. Jaké ruce a s jakým s jakým úmyslem o něj pečují  – zejména pokud hodláme pozřít takovou rostlinu či živočicha jako medicínu !!!

K úplnosti mne napadá doložit nutriční údaje a obsahové látky kakaa a posdílet něco málo z článku věnovaný specielně ženské periodě a našemu vztahu k ní :

Chocolate is our medicine

Klepy o tom, že ženy milují čokoládu?A trojnásobně, když menstruují?!

Není to pověra – je to fakt.

Rozhodně se nebavíme o kelímku čokozmrzky nebo cukrem a náhražkami mléka přesycenými čokoládami a pamlsky, ale o kvalitní čokoládě, o čistém kakau…

Co se Vám snaží vaše bažení po čokoládě říct…:

potřeba více zdravých tuků, zvýšená potřeba Mg- hořčíku, který rozvolňuje křeče ve svalech a tedy i v hladké svalovině dělohy…může se Vám výrazně ulevit, pokud trpíte menstruačními bolestmi.

Potřeba rychlé energie:

Změny hormonální hladiny během menstruačního cyklu mohou vést k únavě , což je tělesná zpráva našeho těla, jehož potřebám je dobré naslouchat, ale nekomfortní stavy únavy můžeme regulovat. V tom Vám pomůže Theobromin lépe než kofein…

Need a boost? Potřebujete podpořit?možná i nakopnout?

Pokud vás PMS stahuje ke dnu – může Vám kakao pomoci, než-li objevíte, co za tím stojí skutečně a jak se svou periodou a zprávami dělohy pracovat a žít v míru. Kakao stimuluje mozkovou kůru, aby uvolnila trošku těch “ feel good” chemických sloučenin. Phenylethylamin je příbuzný adrenalinu a je to právě on, který se uvolňuje v mozku, když se právě zamilujeme. Tatáž molekula stojí za zvýšeným fokusem a celkovou koncentrací a přítomností=o)

atx, antioxidanty tolik se o nich mluví, ale k čemu vlastně přesně slouží? Každá molekula může oxidovat oxidační reakce je taková, kdy molekula ztrácí elektron a taková molekula se potom nazývá volným radikálem – o těch už jste asi zaslechli..takoví radikálové=o) se poté potulují naším tělem…a jsou spojování s mnoha degeneračními procesy…jediné, co ale hledají je elektron k mání, aby se opět staly kompletními (po tom toužíme přece všichni ?). Jenomže si bez zeptání ukradnou elektron z našich zdravých buněk…Toto je zcela normální proces života – problém nastává ale v našich životních podmínkách – kdy žijeme ve zdevastovaném a znečištěném prostředí…Tehdy naše tělo potřebuje trošku napomoci, ke své regenaraci a aby se s přemírou takových molekul vyrovnalo.

A právě antioxidanty jsou dobrovolnými dárci takového potřebného elektronu. Tím neutralizují volné radikály..a mezi ně patří i následující vitamíny a minerály :

A – nezbytný pro růst a buněčný vývoj, zrak, imunitní funkce, zdravá kůže a sliznice dých. cest

C – potřebný k tvrbě kolagenu (zdravé kosti, zuby, dásně chrupavka a kůže) a pro funkci neurotransmiterůa pomáhá absorpci železa z potravy!

E – tokoferol – pomáhá zabraňovat oxidaci polynenasycenných mastných kyselin volnými radikály v buněčných membránách a tkáních (nedostatek- hemolytická anémie )

Sodík – jeho nedostatek zaznamená zejména kardiovaskulární systém

Měď – obdobně jako sodík,ale doporučuji si počíst proč například ajurvéda používá tak významně měděné nádoby na skladování vody apod. !!!

Fosfor a Vápník – netřeba představovat, hledáte-li jejich zdroje

Selen – významný antioxidant , je nezbytný pro tvorbu aktivní formy hormonu štítné žlázy

Železo – bez železa se nemůže uskutečnovat tvorba hemoglobinu , jeho enzymy se účastní přeměny beta-karotenu na vit. A, další jsou nezbytné pro syntézu DNA, RNA a kolagenu…tolik důležité zejména pro těhotné a kojící…

Zinek – má nezastupitelnou úlohu při replikaci genetického materiálu každého jedince ( významný při vývoji vaječníků a varlat), povzbuzuje zdravout chuť k jídlu

Chrom obsažený v kakau relaxuje – uvolňuje stresové faktory z těla. Společně s vysokým obsahem hořčíku, která relaxuje svalstvo, upravuje zažívání.

Společně s vysokým obsahem hořčíku, který relaxuje svalstvo, upravuje zažívání, nezastupitelná úloha v proteinové syntéze, transmise impulzů mezi nervovými spoji

Q-10 koenzymy jsou organické složky spolupracující s enzymy a urychlující biologické procesy

Koenzym Q 10 se ukládá v buněčných mitochondriích, které odpovídají za tvorbu energie v buňkách a chrání je před oxidativním poškozením. Najdeme ho zejména v orgánech, které potřebují energie nejvíce tzn. Srdce, plíce, ledviny a játra. Tvrdí se, že pomáhá zvýšit plodnost a udržuje mladistvý vzhled pokožky, dámy!!!=o) Dále pomáhá v léčbě diabetu a pochopitelně chrání před rakovinou, jak už jsme si vysvětlily.

Tuky – olejová a stearová kyselina – obě neutrální ve vztahu k cholesterolu nebo jeho hladinu dokonce snižující ! Esenciální amino kyseliny musí být přijímány z potravy, jelikož je tělo neumí samovyrábět. Mnoho těchto zdrojů není vege původu.

proteiny,karbohydráty,vláknina for body builders=o)

pokračujeme dále :

choline, folate, lutein napomáhající údržbě zdravě fungujícího nervového aparátu, zdrví buněčných membrán, pokožky, a zároveň působících jako prevence určitých mozkových defektů plodu.

U většiny mikroprvků je jejich koncentrace v potravinách závislá na jejich obsažení v půdě…!!! kakao je jejich významným zdrojem – jde o tzv. “Super potravinu” ale i zde hraje roli, kde se pěstuje, jaká a jak bohatá je půda? Dnes se domníváme, že rozmanitá strava, která se nám v civilizovaných částech světa dostává, nám zaručí přísun veškerých potřebných výživových hodnot. Opak je ale pravdou – právě proto, že půda je vyčerpaná a špatně opečovávaná…opět se dostáváme k mému oblíbenému – peníze je možné šetřit všemožně jen ne na kvalitních potravinách a výrobcích!

 

Nutriční rozdíl mezi praženým a raw kakaem

“kuh – KOW” tak se vyslovuje slovo užíváné pro kakaový bob v jednom z původních jazyků…Některé zdroje praví, že užívání kakaa je lidstvu (kulturám Mayů,Aztéků,Olmeků ad.) známo přes 5000 let! Symbol pevného zdraví a bohatství na jiných rovinách než jaké uznává dnešní potomek člověka. První, kdo kakao “vylepšili” a tím jej změnili v nebezpečně chutný, ale zdraví již méně prospívající produkt, byli Evropani. Na španělském královském dvoře, kam kakao dorazilo s Cortézem, totiž měli jazýčky zvyklé na sladké, a tak kakao zkombinovali s rafinovaným cukrem.

Kakao pražené či nepražené?

Kakaový bob je ona potravina, o které hovoří mnohé vědecké studie a rozbory čokolády. Většina velkých firem na čokoládu sice používá tyto výsledky, aby prokázaly třeba vysoké obsahy antioxidačních látek ve svém produktu, nicméně kakaový prášek a jeho vesměs minimální obsah již tak vysoké atx schopnosti nemá. Běžně se čokoláda vyrábí procesem, kdy boby musí projít vysokými teplotami, což je proces, který zničí ony látky, pro které je kakao známo jako “the food of the God’s” – potrava Bohů.

Na druhou stranu není tak docela možné kakao jemně neopražit- jelikož by z něj jen těžko (v případě manuální výroby ceremoniálního kakaa) dostávali onu slupečku, která sama o sobě je používaná na další léčivé odvary.

Co si asi na žádném obalu od čokolády a běžných cukrářských výrobků nepřečtete je fakt, že rafinovaný cukr, který v nich najdete spotřebovává tělesné minerály a může zapříčinit kolísání hladiny cukru v krvi až dehydrataci. Kakaový bob má nejvyšší obsah vitamínu C ze známých potravin světa , nicméně v čokoládě jej už nenajdete, protože byl zničen při procesu zahřívání.

Raw cacao

David Wolfe( jedna z celosvětově uznávaných nutričních autorit) diskutuje ve své knize “Naked Chocolate” Obnažená čokoláda – o mnohem větším benefitu pro vaše tělo pokud si dáte k.boby syrové (raw), než-li zprocesované a to nemluvě o cukrovinkách. Vysvětluje jak jsou klíčové nutriční hodnoty kakaa ničeny a zbavovány jejich zdraví prospěšných vlastností,pokud jsou kakaové boby zahřívány, toustovány, praženy nebo taveny.

Nálada aneb z jiného pohledu o stejných obsahových látkách

Kakao má reputaci “love chemical” nebo také “bliss chemical.” Obsahuje látky, které lze využít s terapeutickým potenciálem, jež mohou pozitivně ovlivnit náladu, paměť, apetit, vnímání bolesti, pocity přitažlivosti, vzrušení a euforie. Dále kakao obsahuje ve vysoké míře arginine a amino kyseliny, které zvyšují sexualitu -žádostivost skrze celkové navýšení proudící krve a energie v těle.

Pro mne nejzajímavější účinnou látkou v kakau je theobromin – látka, která dilatuje cévní kapiláry. Tento proces dovolí dalším látkám absorbovat se ještě hlouběji do systému a toho ráda využívám ve spojení s dalšími bylinami. Theo – entheogen – Boží – již sám název napovídá, že jde právě o onu látku, kterou využívali civilizace Mayů a Aztéků k poznávání sebe a k cestám do snové říše skrze praktiky lucidního snění. Kakao je nejkomplexnější potrava na světě. S více než 1200 komponenty obsahuje mnohem mnohem více atx než kterákoliv jiná potrava s vysokým obsahem atx. Např. kakao obsahuje 15x více atx než borůvky 20x více než zelený čas a 30x více nežlí červené víno.

A pro zajímavost uvedu normy z jendé studie : pro ty, co potřebují ráno nastimulovat ..šálek kávy obsahuje 95 mg kofeinu a šálek kakaa připravený z 1 lžičky prášku, obsahuje pouze 12 mg kofeinu!( to se liší u jednotlivých bobů)

A nelze nezmínit Anandamid – endogenní kanabinoid přítomný v lidském mozku. Malá nápověda pro zvídavé Ananda – bliss – blaženost…

Mariely

Pin It on Pinterest

Share This