Tento článek, ve kterém sdílím beze studu sama sebe, vznikl z dlouhodobé touhy alespoň se pokusit, co nejkomplexněji popsat Ceremoniální kakao, můj osobní vztah s ním a jeho spojení s ženskou energií, které mám možnost již po nějaký čas pozorovat. Co se stalo, proměnilo a co se děje teď.

 

Z potřeby novopečené matky se vyjádřit k vnitřnímu konfliktu, který vnímám také vně ve společnosti. Fakt, že žena – matka a mateřství je často nahlíženo jako funkce podřadná a jen stěží pak může ženě nabídnout možnost seberealizace a dokonce životní cíl, kterým péče o potomka může být

 

Cestovala jsem kolem dokola zeměkoule a na delší dobu zakotvila v Jižní Americe – nejdéle v Ekvádoru, kde jsme celé noci bděli v modlitbách s amazonskými rostlinami síly. Vnitřní práce na sobě nebraly konce a já se po pár letech ocitla na dně. 

 

Vyčerpaná a nešťastná jsem se jen hlouběji zaplétala do toxického vztahu (za toto učení jemu i sobě obrovské díky – za to, že jsme hleděli tváří v tvář těm nejohyzdnějším představám o sobě a za tu pokoru a lásku se pustit a otevřít tak cestu neobyčejnému přátelství a pochopení). 

 

Harmonii jsem nacházela jen ve stavech změněného vědomí, ale jaksi ze mne vyprchával život sám. Tehdy jsem pochopila, že mne Maestra Medicína učí to nejdůležitější: Věřit sama v sebe. Důvěřovat své Intuici. Vrátila jsem se do Evropy mnohem odvážnější a o kus moudřejší. Alespoň v tom, že jsem přestala měnit lidi a věci kolem sebe, ale začala jsem změnu kout jako železo ve svém nitru.

 

Tu romantickou část, kdy jsem potkala toho “pravého” a ještě zabojovala sama se sebou, jelikož nejvíc jsem se konec konců vždy bála lásky a sdílení života s milovanou osobou, si můžete přečíst v dalším článku >> Kakaový labyrint

 

 

Chápu, že silná kréda ve skutečnosti pracují proti mně. Potřeba vycházet z určitých přesvědčení omezuje mé zážitky, protože se pohybuji pouze v oblasti, kterou znám – a mé znalosti mají své hranice. A pokud se omezím pouze jen na to, co jsem schopna pojmout, potlačuji svůj potenciál i to, co si pouštím do života. Když jsem však schopna přijmout skutečnost, že mé znalosti jsou neúplné, a zároveň se cítit dobře i v této nejistotě, otevírám se světu neomezených možností.”
…Cítím, že samotná potřeba jistoty je překážkou prožitku vyšší úrovně uvědomění. Naproti tomu proces, kdy všemu dovoluji plynout a oprošťuji se od veškerého připoutání k jakémukoli přesvědčení nebo výsledku je očišťující a léčivý.” _Musela jsem zemřít

 

 

A jak to bylo dál ?

Začala jsem pátrat po Kakau, které mne celou jižní Ameriku volalo. Překvapivě právě tento muž umožnil dokončit můj sen. Má (nyní naše) výprava ‘kolem světa’ měla končit ve Střední Americe. A tak mne pozval do Guatemaly. Společně jsme prošli opravdu těžké a život na vlásek věšící situace. Nicméně jsem konečně dorazila do země, kde se ceremoniály s kakaem zrodily, kde staré kultury Aztéků a Mayů spojovali své životy právě s toutou rostlinou. 

 

 

Kakao mi milosrdně obnažovalo zranění,

která jsem si nesla i z minulých životů – například ztrátu dítěte, opět jsem měla možnost nahlédnout na sebe a sklony viktimizovat svoji osobu. Po vztahu předešlém trvalo několik měsíců rozhořet v sobě opět jiskru ženství, šťavnatost ženě vlastní. Dovolit si opečovávat se a pečovat. S energií kakaa jsem si utřídila to, co nazýváme rozdílné, ale co činí Celek Celkem. Plnost plností. Muž a žena…mužské kvality…. zacílení, vedení, síla. V něčem byla setkání s kakaem obtížnější – musela jsme totiž opravdu důkladně naslouchat, kam mne vede. Ale mnohem jemnější zacházeni a provázeni než-li Medicíny psychedelické, to vyvažovalo.

 

 

Ženské kvality, které nese také kakao.

Žena, která ať už vědomě či nevědomě stále následuje cykly a archetypy, jež proudí jejím tělem. Zima a Vědma , jaro a Panna, léto – Matka ovulace, podzimní čarodějka. Ženám, kterým byl dán dar a svěřen krásný úkol přivádět nové bytosti na Zemi. Její tělo je schopno zhmotnit Ducha, vizi…Vizi samotného Vesmíru. Žena – voda – plynulost a přizpůsobivost, přesto ohromná síla, která udolává i skály svou měkkostí, pomalu a trpělivě obtéká překážky, ale ohlazuje oblázky. 

 

Ocitli jsme se v přetechnizovaném světě a oddělili člověka od přirozenosti přírody. 

Uvěznili lidstvo v chladném světě nekonečných “to do” listů, přeplněných diářů, většiny času stráveného před monitory… lidé jsou emocionálně dehydrovaní a samotní v zahlcenosti životního prostředí.

 

 

Mužsky motivovaný svět na konstantní úspěch – lepší vztahy, lepší sex, lepší těla, lepší kariéra…víc a víc …

 

A co teprve žena v takovém světě, kde je trendem výkon jedince – jak obstát v době, kdy pečujete o dítě?

 

Předáváte mu to nejlepší z Vás – skutečné hodnoty? Dítě je výzvou být každým dnem lepší lidskou bytostí než včera. Tento svět, kde je dítě nahlíženo jako překážka osobního rozvoje a uznání? Tady je opravdu třeba zašátrat zpět v době kamenné nebo kulturách, které jsou stále šťastné i v obklopení dětí…Fenomén poraněné ženskosti se stal celosvětovým problémem a ženy rezignovaly, podřídily vlastní život principu mužskému (který sám o sobě není špatně a nenese žádnou vinu). Lidé žijí na povrchu ovládáni přesyceným rozumem. Naše životy jsou ’přeplněny’ aktivitami a sociálními kontakty, v nichž neustále hledáme potvrzení okolím a lásku bližního.

 

(Jak moc se mne to dotýká v tento moment, kdy jako matka zůstávám doma v Alpách, kam jsme se přestěhovaly, nemám tu přátele a partner je většinu dne mimo domov…jsem bez sociálních kontaktů, svých starých opor v přátelích, už netančím tango ani nelítám při akrobatických trénincích…na drť kostí zažívám krásnou samotu a fakt, že to ani ono ani lidé ani tanec ani muzika nejsou to, co činí člověka šťastným – esence tkví a pramení jinde. Uvnitř v tichu a já pátrám a destiluji svoji esenci). 

 

 

Život v polomrtvém světě odvedl dnešního (moderního) člověka od rituálů, pokory, víry v Něco, co nás přesahuje a vědomí toho nepopsatelného.

 

Ztratili jsme kolektivně schopnost odevzdat se – nemít všechno pod kontrolou (ostatně jde o největší iluzi), umění  plynutí. Lidstvo je podrobeno zastrašování a nejistotám a chybí mu zdravá pokora. Mimo jiné právě takto se většina z nás narodila – pod tlakem autority (lékaře a nařízení Ministerstva zdravotnictví), do rukou cizího člověka a bylo předáno matce, kterou po dostatečně dlouhou dobu stresovali a dokazovali, že nemá ani ponětí o tom, co je pro její dítě dobré. A tak ona ztrácí důvěru v sebe sama a nejistě kráčí dnešní dobou. Jak může zastrašená osobnost předávat dítěti důvěru v život? 

 

 

Ale dost už polemiky nad tématem, jak přicházíme na svět…

 

Nic z toho, co píšu neznamená, že by žena nemohla zvládat další projekty nebo vést firmu, i když je zároveň Matkou. A nic z toho, co jsem napsala neznamená ani to, že by kakao bylo méně vhodné pro muže nežli ženy. Právě naopak. Žijeme v době, kdy je potřeba láskyplně rozmělnit mužskou tvrdost intelektu, která planetě vládne už tisíc let. Konečně se dostáváme do periody obrody ženství, jejíž magie a síla byla takřka zcela vyhubena skrze hony na čarodějnice a v moderní době trendem superaktivních byznys hrdinek. (Neberte toto jako narážku, velmi obdivuji mužské kvality ženy, s kterými svede dokonale pracovat, cílit a vést. Je jich tolik potřeba.)

 

 

Čas nastolit harmonii skrze naslouchání cyklům, harmonii mezi volným plynutím s ženskou hravostí a mužskou schopností zacílit a jako šíp prostřelit veškeré iluze.

 

  

Kakao je živé – raw (syrové)

Jeho esencí je láska, stejně tak jako esence ženy – to je to magické spojení ženy a kakaa. Podstatou člověka je láska.

 

To, co nás obklopuje – odkud bytosti přicházejí a kam odcházejí – je veškerenstvo…

 

Kakao se prožene našimi žilami a přinese o 30 – 40 % více kyslíku mozku. Cirkulace krve se zlepší díky všem alkaloidům, proteinům, betakarotenu, leucinu, lipáze a teobrominu. To vše dohromady vytvoří nejen pocity zjitřeného a zkvalitněného vnímání a tělesného stavu, ale dojde i na mentální ozdravení. Naše tělo a mysl expanduje za limitovanost fádních (někdo by řekl všedních ) dní, konečně dokážeme milovat sami sebe a soucítit sami se sebou. Přestaneme si nasazovat masky, které jsou filtrovány společenskými normami a očekáváním.

 

 

Kakao v mém vnímání přináší esence:

 

Čistoty, světla, nevinnosti a Síly 

Žena ve spojení sama se sebou – je kreativní hravá expresivní, šťastná, září a jen tak může  vylaďovat také své okolí, svůj domov, svůj prostor. Jen ten, kdo poznává sám sebe může být medicínou i dalším lidem. Prostě “Být” a vibrovat na nejvyšší frekvenci, na stejné vlně na jaké je laděno naše srdce a duchovní tělo – je To naše (při/v-rozené právo). 

 

Kakao oslovuje náš vrozený, ale mnoha vrstvami dojmů a pojmů překrytý potenciál. Volá, abychom si dovolily být opět šťavnatými, jemnými, něžnými, probuzenými svobodnými a vědomými bytostmi. Tehdy budeme žít plnohodnotný spoKojený a pokojný život. Ale svoboda má vysokou cenu, nebát se, odevzdat se neznámému a skočit do propasti, kde nebývá dno v dohlednu.

 

 

Message of Cacao – The empowered women

(Zpráva od kakaa – Žena ve své síle) 

Pohybuje se světem ctnostně se smyslem sebejistoty, sebedůvěry a smělosti. Její bezstarostný Duch nyní emperovaný Moudrostí.

 

Tiše však pevně hovoří svoji Pravdu bez nejmenší pochybnosti nebo zaváhání a život, který vede, je její vlastní Stvoření.

 

Nyní rozumí, co to znamená Žít a nechat žít. Kolik si říkat pro sebe a kolik dát. Má silné, ale šlechetné srdce…. A její vnitřní krása, kterou vyzařuje, ji v pravdě činí jedinečnou.

 

Jako bájný Fénix, povstala z popela a vzlétla k nové rovině existence. Nespoutána ničím, co by drželo takovou rezistenci.

 

Její smysly, nyní prosvícené, vidí vše zcela jasně. Slyšíc šustot větru ve stromoví, vzývá sebe samu k žití svých nejmilejších snů.

 

Cítí jemnost a vláčnost svých rukou dumajíc nad silou, kterou třímají. Naučila se vyjadřovat své potřeby a touhy. Ochutnala hořkost i sladkost plodu života, překonala nepřízeň a tlak srdcebolů a svárů.

 

A ta jediná věc, kterou, nikdy nechápala, jak nyní dobře ví je pravdou jedinou, to vše začíná a končí s Tebou. 

 

And the one thing she never understood, she now knows to be true, it all begins and ends with You. – Sonny Caroll

 

 

Kakao vytváří časoprostor, kde můžeme vnímat hru života – magie – hojnosti.

 

Naučme se být opět v Tichosti – milosti, kdy skrze nás může Spirit tvořit a harmonizovat. Kde můžeme vyživovat naše těla a duše. 

 

K tomu opět dodávám, že není kakao bob, jako kakao bob=o).Tak jako každá rostlina, bylina, zvíře je plně svobodnou bytostí (a tak je třeba k němu přistupovat), také u kakaa sejde na tom, kde a jak se pěstuje, jaké informace a minerální složky přesně získává z půdy, ve které roste. Jaké ruce a jak o něj pečují – zejména pokud hodláme pozřít takovou rostlinu či živočicha jako medicínu!!!

 

K úplnosti mne napadá doložit nutriční údaje a obsahové látky kakaa a posdílet odkaz na článek věnovaný speciálně ženské periodě a našemu vztahu k ní.  

>> Čokoláda je naše medicína / Chocolate is our medicine

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This