1

 

Za nedlouho započne v Indii velká sláva a tyto planoucí ohně zažehneme  uvnitř našich srdcí a lesů i my v Čechách…Je tomu právě rok, co jsme svolaly se Sestrami lesa první setkání Navarátrí – 9 nocí Bohyně – v českých lesích. Pustily jsme se do hluboké transformace na všech úrovních, očistily a vyživily se… 

 

Používám zde malou ochutnávku, kterou jako pozvánku posílala Narayani:

 

Dle starého mýtu ovládal Zemi mocný démon, který nabýval na síle a Bohové si s ním neuměli poradit. Svolali tak council a ustanovili se, že je třeba zaktivovat všechny síly a dát život Božstvu, které bude mít moc všech Bohů a Bohyň najednou. Postavili se do kruhu, napřáhli ruce a poslali své mocné síly do středu, a stvořili tak obrovsky mocnou Durgu, která démona jednoznačně porazila.

 

Jaký je váš vnitřní démon? Připoutanost k utrpení, zmatenost, zbrklost, věčná nespokojenost, nebo třeba strach z neznáma? 

 

Čeho se bojíte, čemu věříte a potom jste překvapení, že se vám děje?

Kde v sobě nežijete opravdově, autenticky a naplno?

 

Smysl života je jediný, prostě žít, Plně Žít!

 

Devět dní a nocí svátku Navaratri je fantastická příležitost (která se opakuje 2krát v roce), kdy je omlazení, spočinutí, očista a nová síla snadněji aktivovatelná, než v jaký koli jiný čas v roce. Přispějeme k tomu odlehčením stravy od stimulantů, masa, tabáku, kávy, černého a zeleného čaje, cukru…luštěnin a obilnin…budeme jíst velmi lehce ale dost na to, abychom nehladověly. Přírodními způsoby budeme pečovat o zdraví naší kůže a všech orgánů, budeme provádět očisty těla i zvenčí, spočineme v tichu, v přírodě hluboko v srdci lesa, a budeme se denně nořit do Šivova tance – jemné, meditační jógy, která má tu moc uvolnit jak fyzické, mentální, tak emocionální tělo a z něj napětí.

 

Můj průvodce Védským světem Prashanti de Jager se mnou sdílel, že při své klinické praxi viděl jasně, že lidé, kteří v tomto období nějakou formou očisty prošli, byli často osvobození od vlny chřipek a nachlazení, které právě během a po tomto svátku mají tendenci mezi lidmi kolovat.

 

A tak si spolu pobýváme, masírujeme se, sdílíme nebo jsme v posvátném Tichu-mauně… 

 

A tak bych ráda i Vás všechny vyzvala ke spočinutí v tomto čase…. Podzimní Navarátrí začíná 21.9. trvá až do 29. září. Tentokrát se nescházíme ke společné oslavě, ale když se na to napojíme z místa, kde právě každá jsme, stejně budeme spolu 🙂 Je to čas, kdy je dobré zapalovat si oheň nebo alespoň svíčku, vyživit tímto plamenem svůj plamen trávící…a strávit všechny ty nestrávené zbytky ať už, co jsme pomlsaly nebo ty psychické hamburgery… 

 

Jíst odlehčeně, tzn. vegetariánsky, dobře povařenou zeleninu a ovocné kompůtky, spoustu kurkumy a ghí (nektary, o kterých si můžeme pohovořit celé hodiny). Ale lépe je si je vlastnoručně připravit a modlitbami nabít…Nedoporučuje se lepek ani škroby- s případnými dotazy rády poradíme… A Každý den si trochu zacvičit, spočinout v tichu, a dopřát si dost odpočinku, olejů a vůní..

 

Dejme si plnými hrstmi a doušky, co potřebujeme, abychom mohly tančit každá svůj kosmický tanec Bohyně… 

 

Navarátrí – devět nocí Bohyně. Navarátrí je svátek Božské matky.

 

Základním cílem oslav je usmířit Božskou matku v jejím aspektu síly, aby dala lidem hojnost, přízeň, prosperitu, poznání (obojí – duchovní i světské) a další mocné síly. Svátek začíná o novoluní v lunárním měsíci trvajícím od poloviny září do poloviny října, vrcholí devátého dne. Je to oslava vítězství bohyně Durgy nad buvolím démonem Mahišou. Desátý den je také nazýván vidžaja (vítězství) dasami (deset). Tento den uctíval Ardžuna Božskou matku, než začal bitvu na Kurukšétře. Šrí Ráma uctíval Božskou Matku devět dní, aby získal sílu porazit Rávanu. Desátý den s Rávanou bojoval, porazil ho a tak se tento den také oslavuje vítězství Rámy nad Rávanou. 

 

Další význam: Durga směla navštívit svou matku pouze na devět dní v roce, pak se musela vrátit na horu Kailáš. V Bengálsku se v tyto dny setkávají všichni, kteří žijí od sebe vzdáleni. Matky se setkávají se syny a dcerami a manželky s manželi. Bengálské ženy vítají bohyni s mateřskou láskou a poslední den svátku, kdy lidé vrhají do řeky hliněnou sochu Bohyně, se s ní loučí jako s dcerou, která se musí vrátit ke svému manželovi.  

 

Durga púdža je největší hinduistický svátek, kdy je Bůh uctíván jako Matka. Durga představuje Božkou matku. Je aspekt energie Pána. Bez Durgy se Šiva nemůže projevit a bez Šivy Durga nemůže existovat. Šiva je duší Durgy a Durga je identická se Šivou. Pán Šiva je jen tichý svědek. Je bez pohybu, bez proměn. Není dotčen kosmickou hrou. Je to Durga, která dělá vše. 

 

Šakti je všemocná síla Pána neboli kosmická energie. Božská matka se zobrazuje s deseti různými zbraněmi v rukách. Sedí na lvu. Udržuje hru Pána skrze tři vlastnosti přírody – guny – sattva, radžas a tamas. Poznání, mír, žádostivost, hněv, chtivost, egoismus a pýcha – to vše jsou její podoby.

 

Déví – Bohyně nepatří žádnému náboženství – je to vědomá síla Boha. Upanišády říkají: “Svrchovaná síla Boha se projevuje různými způsoby. Tato síla je přirozeností Boha a manifestuje se jako poznání, síla a aktivita“.

 

Vědci dokázali, že vše je čistá, nehynoucí energie. A tato energie není nic jiného než podoba Božské Šakti, která sídlí v každém tvaru.

 

Duchovní význam

První tři dny je Božská matka uctívaná jako svrchovaná síla, jako děsivá Durga. Modlete se k Matce Durze,  aby zničila všechnu vaši nečistotu, vaše neřesti a nedostatky. Musí bojovat s nízkými vlastnostmi duchovního aspiranta, s nižší ďábelskou přirozeností. Také má moc ochránit vaší duchovní praxi od mnoha nebezpečí a léček. Tyto tři dny představují první krok– zničení nečistot, vykořenění zlých tendencí z naších myslí a proto se uctívá ničivý aspekt Božské Matky. Další krok je vystavět nádhernou duchovní osobnost – démonské kvality nahradit pozitivními. Další tři dny se tedy uctívá Bohyně Lakšmí. Po vítězství Durgy Lakšmí nastupuje na naše vnitřní bojiště a nastavuje zde rovnováhu a mír. Po té se uctívá opět tři dny Bohyně Sarasvatí, která dává moudrost a osvícení. Desátý den (vítězství) představuje triumf duše, která dosáhla Svrchovaného Já – sat čit ánandy. 

 

Při navarátrí je první tři dny na oltáři ozdobený obrázek Bohyně Durgy, další tři dny Bohyně Lakšmí a poslední tři dny Bohyně Sarasvatí. 

 

Poslední, desátý den svátku patří Lakšmí, bohyni štěstí, v tento den lidé píší rituálně slovo Šrí (Lakšmí) a pak se pouštějí do podnikání, zakládají nové účetní knihy, začínají navštěvovat učební kurzy, učí se novým modlitbám a poznatkům, uctívají významné Guruy. Tento den se uctívají knihy a také psací stroje, kopírky a podobně. 

 

Desátý den je také kanja púdža – devět dívek mladší deseti let jsou uctívány jako ztělesnění Božské Matky ( obřadné mytí nohou, áratí s púdža talířem). Dostanou bohatě najíst a dostanou nové šaty. 

Pin It on Pinterest

Share This