Ženská esence je čirá, nemá hranice, je nekonečná a pohybuje se zcela volně bez zadaného směru. Bezesměrná a nesmírná…neustále proměnlivá, překrásná a destruktivní. Žena je Zdroj Života a zdroj Inspirace.

 

Ženskost se pohybuje do všech směrů, mužská energie směrem Jedním. Ženský proud potřebuje energii muže pro udání směru, zacílení, záměr. Muž potřebuje ženskou vášeň a „drive“. Mužské a ženské se vzájemně potřebují. Mužská esence vede esenci ženskou, když  plánuje a tvoří. Toto je vztah Yin a Yang,černé a bílé, tanec Měsíce a Slunce….

 

A celým Světem křížem krážem hledaný Svatý Grál? Ten kalich naplněný Životodárným a Tvořivým mokem? Ten, ze kterého Ježíš připíjí při poslední večeři… a po jeho boku sedíc Máří Magdaléna…ze které sejmul 7 démonů = otevřel 7 čaker?

 

Ježíš a Máří se milovali na kosmické úrovni a skrze sexuální spojení dosahovali nejvyšších Božských sfér. (Nicméně církev kdysi učila a přiměla mnoho lidí uvěřit, že sexualita je nečistá energie a že žena je hříšnice! PROČ?!)

Pro mne je podobenství kalichu/grálu a ženského lůna-dělohy je velmi výmluvnou symbolikou.

 

Svatý Grál, který střeží 9 panen:

Ježíš hovořil o svatém grálu, který ochrání Věřící. Nebyl to ale grál v jeho ruce, ale grál sedící po jeho boku – Máří Magdaléna a děloha Probuzené ženy zářící životem, hybatelka a Tvořitelka Všeho, začátek i konec, léčitelka a čarodějka…dle velšské básně ze 6 st. n.l. se král Artuš vypravil nalézt „kouzelnou nádobu, kterou střeží devět panen“( 9 měsíců, když žena Tvořitelka nosí dítě ve svém lůně?)

 

Ježíš věděl, že Spojení v Jedno pomůže Lidstvu k probuzení. Muži jako učedníci Ježíšovi ale odmítli následovat ženu, která měla pokračovat v Ježíšově Cestě. Ježíš pozvedl ženskost a Máří učinil svoji následovnicí – on sám se od ní učil, protože byl otevřen naslouchat. Následovalo tisíce let ponižování a zneuctívání Ženství.

 

Teď je čas zhojit staré rány, šrámy a bolesti…odpustit…přestat ničit…přestat znásilňovat Velkou Matku – Planetu, která nosí, živí, šatí, miluje, daruje….

 

 

Tvořte s Láskou….a děkujte mužům, kteří tohle dokáží spatřit…..Muž je jako Vesmír, který objímá milovanou ženu Planetu a ta se může v jeho Prostoru volně, svobodně a bezpečně pohybovat, pohupovat, proplouvat žít a zanikat a znovu tvořit…

Pin It on Pinterest

Share This