Ženská esence je čirá, nemá hranice, je nekonečná a pohybuje se zcela volně bez zadaného směru.Bezesměrná a nesmírná…neustále proměnlivá, překrásná a destruktivní. Žena je Zdroj Života a zdroj Inspirace.

 

Ženskost se pohybuje do všech směrů, mužská energie směrem Jedním. Ženský proud potřebuje energii muže pro udání směru,zacílení, záměr. Muž potřebuje ženskou vášeň a „drive“. Mužské a ženské se vzájemně potřebují. Mužská esence vede esenci ženskou, když  plánuje a tvoří. Toto je vztah Yin a Yang,černé a bílé, Měsíce a Slunce….

 

A celým Světem křížem krážem hledaný Svatý Grál? Ten kalich naplněný Životodárným a Tvořivým mokem? Ten, ze kterého Ježíš připíjí při poslední večeři… a po jeho boku sedíc Máří Magdaléna…ze které sejmul 7 démonů = otevřel 7 čaker?

 

Ježíš a Máří se milovali na kosmické úrovni a skrze sexuální spojení dosahovali nejvyšších Božských sfér.(Nicméně církev kdysi učila a přiměla mnoho lidí uvěřit,že sexualita je nečistá energie a že žena je hříšnice!)

Pro mne je podobenství kalichu-grálu a ženského lůna-dělohy je velmi výmluvnou symbolikou.

 

Svatý Grál,který střeží 9 panen:

Ježíš hovořil o svatém grálu,který ochrání Věřící, nebyl to ale grál v jeho ruce, ale grál sedící po jeho boku-Máří Magdaléna a děloha Probuzené ženy zářící životem, hybatelka a Tvořitelka Všeho, začátek i konec,léčitelka a čarodějka…dle velšské básně ze 6 st. n.l. se král Artuš vypravil nalézt „kouzelnou nádobu,kterou střeží devět panen“- 9 měsíců,když žena Tvořitelka nosí dítě ve svém lůně?

 

Ježíš toto věděl,že Spojení v Jedno pomůže Lidstvu k probuzení.Muži jako učedníci Ježíšovi ale odmítli následovat ženu, která měla pokračovat v Ježíšově Cestě.Ježíš pozvědl ženskost a Z Máří udělal dokonce svoji následovnici-on sám se od ní učil, protože byl otevřen naslouchat. Následovalo tisíce let ponižování a zneuctívání Ženství.

 

Teď je čas zhojit staré rány, šrámy a bolesti..odpustit…přestat ničit…přestat znásilňovat Velkou Matku-Planetu,která nosí,živí,šatí,miluje,daruje….

 

 

Tvořte s Láskou….a děkujte mužům,kteří tohle dokáží spatřit…..Muž je jako Vesmír, který objímá milovanou ženu Planetu a ta se může v jeho Prostoru volně,svobodně a bezpečně pohybovat,pohupovat,proplouvat žít a zanikat a znovu tvořit…

Pin It on Pinterest

Share This