Naší vizí je celistvý a udržitelný život v souladu s přírodou a přirozeností. Věříme, že je možné prolnutí původních přírodních tradic s novými potřebami společnosti ve vzájemném respektu a v úctě k přírodě, matce Zemi a celému Vesmíru. Chceme žít život v radosti, vděčnosti a lásce a tím, co umíme, sloužit Existenci.

 

Semínka této vize jsme v sobě nesli každý sám už dávno, ale v hmotné realitě se vše dalo do pohybu po našem setkání v roce 2011. Naše poslání jsme našli ve vytváření a udržování prostoru, který je vhodným zázemím pro ty, kdo hledají nový způsob života, cestu zdraví a větší soběstačnosti, a věnují se poznání sebe sama a skutečné podstaty Bytí.

 

Prvním takovým místem bylo v letech 2012-2013 meditační centrum Zelený mlýn u Mělníka. Poté nám jako ideální místo pro rozvíjení a sdílení našeho záměru vkročila do cesty lesy obklopená Sklenářka. Od roku 2013 se zde staráme o chod meditačního centra (ubytování, stravování, prostory), program konaný tamtéž (jóga, meditace, kurzy vaření, potní chýše, přechody přes uhlíky, kakaový obřad Beija-flor, poradní kruhy, ženské kruhy) a učíme se soběstačným principům života ve společenství. 

 

Cacao Forest si klade za cíl vytvořit udržitelné kakao budoucnosti. Prostřednictvím agrolesnictví – pěstování kakaovníků spolu s jinými druhy stromů – doufáme, že vytvoříme inovativní zemědělské modely, které zvýší kvalitu a produktivitu kakaovníků, zlepší obživu farmářů a ochrání životní prostředí. 

 

Abychom skutečně změnili způsob pěstování kakaa a pozitivně ovlivnili život zemědělců a životní prostředí, spolupracujeme s lidmi v celém hodnotovém řetězci, od producentů a výzkumníků, přes nevládní organizace, soukromé společnosti a zákazníky. Společně inovujeme společně pro udržitelné pěstování kakaa zítřka.  

www.floresta.cz 

Pin It on Pinterest

Share This